Qui SoM?

Una associació sense ànim de lucre

Amb l’objectiu de que les noies obtinguin un coneixement de les seves oportunitats en l’àmbit TIC, així com enfortir la seva confiança i encoratjant-les a emprendre camins tecnològics.

xarxa

Young IT Girls ha vertebrat un ecosistema d’innovació, emprenedoria i educació – escoles, universitats, col·legis professionals, centres de recerca i innovació, empreses tecnològiques i altres- per tal de cohesionar i acompanyar a l’estudiant en el seu creixement personal i professional tecnològic.

JOVEs i professionals en l'àmbit de les tic

volem incentivar el canvi de mentalitat per impulsar la igualtat de potencial i oportunitats de futur dels joves. En altres paraules, l’associació està plenament compromesa amb la igualtat de gènere.

QUè fem?

aprendre

Organitzem activitats a nois i noies d’educació primària, secundària i batxillerat, basades en la filosofia learning by doing i focalitzades en donar a conèixer l’aplicació real de la tecnologia i la innovació.

industry-4.0

compartir coneixements i vivències

Young IT Girls disposa d’un programa d’activitats per diferents edats i objectius, incloent des de xerrades on compartim les nostres experiències i vivències fins a activitats divertides del món de l’enginyeria TIC.

dav

inspirar

Apropem la tecnologia a les estudiants i mostrem el costat divertit de l’enginyeria a partir de xerrades i dinàmiques de grup interactives.

QUè volem?

Combatre amb les desigualtats de la dona en el sector tecnològic

Enfortir la confiança de les noies sobre les seves capacitats tecnològiques

Donar a conèixer referents de dones enginyeres o professionals en l’àmbit de les TIC

Promocionar el paper de la dona en el sector tecnològic

Empoderar i encoratjar a les noies proveïnt-les d’un millor coneixement de les seves oportunitats tecnològiques

Millora de la qualitat d’oportunitats acadèmiques i professionals