Articles

ARTICLES ESCRITS PER LES YITG

“Grans investigadors passen per davant de joves STEM, que es veuen obligats a assolir nivells alts per posicionar-se.”

“Si les persones i institucions encarregades d’analitzar la vulnerabilitat d’una zona exposada a catàstrofes no estan sensibilitzades amb la situació de les dones en aquella àrea, és fàcil caure dins del masclisme institucional empitjorant i normalitzant la seva situació.”

“El futur podria ser comprar els arxius de fabricació a Ikea, anar al fab lab més proper i fabricar els teus mobles”

“Les dones tindrien més oportunitats si se’ls ensenyés a millorar les habilitats de negociació”

“El blockchain s’ha construït sobre les bases de gènere i classe neutre per donar les mateixes oportunitats als usuaris”

“La igualtat entre dones i homes ha de ser part del sistema de gestió per optimitzar RRHH i millorar beneficis”

“Les Telecos et donen una visió global de la tecnologia però cal destacar que també et forma com a persona”

“En el sector tecnològic l’emprenedoria femenina només representa al 15%”

“L’ús de models hidromatemàtics de predicció de risc i detecció de vulnerabilitats pot facilitar l’accés a l’aigua”

“La ciència sembla preparada per oferir nadons a la carta, però nosaltres també ho estem?”

“Moltes enginyeres i enginyers no sabem, quan comencem, que ens podem dedicar a la recerca. Fan falta referents”

“Si vols, pots. La situació millora i seguirà fent-ho a mesura que vegem dones directores i amb càrrecs de responsabilitat”

“Si la tecnologia és el futur i el futur és de tots, tots hem de saber qui i com es fa la tecnologia de manera senzilla”

La primera enquesta del grup de Research de les Young IT Girls, en endavant YITG, busca trobar com les persones referents poden influenciar-nos en la tria d’una formacio´ en l’ambit STEM

“Cal aprofitar l’auge del sector ‘femtech’ per potenciar la inversió amb perspectiva de gènere i donar oportunitats”

“La igualtat en la ciència és un repte a llarg termini que requereix accions transformadores i transversals”

“La desigualtat salarial entre homes i dones està vivint un moment sense precedents en la història recent. I és clar que, quan no és temps de bonança, les disparitats s’agreugen.”

“El baix percentatges de dones en les STEM i les diferències d’oportunitats són causes del menor nombre de talent actiu”