Avís Legal

 1. Informació relativa al compliment de l’article 10 LSSICE
  Som l’ Associació Young IT Girls i a continuació et facilitem les nostres dades:
  CIF: G67301291
  Direcció: Carrer d’Angelí, 31, Barcelona, 08017, Barcelona, Espanya
  Inscripció Registre Associacions: 82812
  Contacte: privacidad@youngitgirls.org
 2. Propietat intel·lectual
 3. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web del YOUNG IT GIRLS,
  concretament, sobre el disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre
  susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat
  de compartir continguts quan el YOUNG IT GIRLS així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines
  tecnològiques per aquesta finalitat. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels
  legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de
  qualsevol classe continguts a la pàgina web del YOUNG IT GIRLS estan protegits per la llei.
 4. YOUNG IT GIRLS no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços
  situats a la pàgina web, segons l’establert en l’article 17 de la LSSI.
 5. YOUNG IT GIRLS no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l´Usuari
  sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat
  amb la pàgina web titularitat de YOUNG IT GIRLS i els serveis oferts en la mateixa.
  Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en
  general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels
  continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual
  i/o industrial del YOUNG IT GIRLS o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per
  part de YOUNG IT GIRLS de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin
  correspondre en exercici dels seus drets.
  Així mateix, la informació a la qual els usuaris poden accedir a través de la pàgina web de la
  Consultoria, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra
  índole. En conseqüència, YOUNG IT GIRLS, no serà responsable en cap cas i en cap concepte de
  les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.
 6. Condicions d’ús
  L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la
  Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l´ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari
  s´obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través
  d´aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius
  d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer
  inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un
  normal ús de la mateixa per part d´altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de
qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la
pàgina web.

 1. Responsabilitats
  YOUNG IT GIRLS no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat
  dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que es poden veure impedits,
  dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva
  voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.
  YOUNG IT GIRLS no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions
  o despeses, produïts per (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards,
  bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o
  per qualsevol altra causa aliena al control de YOUNG IT GIRLS; (ii) intromissions il·legítimes
  mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus a través de qualsevol mitjà de
  comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de la
  pàgina web de YOUNG IT GIRLS; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal
  funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades.